måndag 27 oktober 2014

Teknikens under

 


LÖPARNAPRAPATEN @ Specialistgruppen

I dagens inlägg vill jag tipsa om hur du på ett tämligen effektivt sätt kan nyttja smartphone teknik för att få en överblick av din löpteknik. I dagsläget använder många löpare videofilmning som ett lämpligt sätt att överblicka att den faktiska tekniken överensstämmer med hur du som löpare tror att det ser ut. I de allra flesta fall är det en viss inkongruens mellan känsla och hur det faktiskt ser ut. För det otränade ögat kan det vara ganska svårt att veta vad man skall titta efter i målet att förbättra sin löpteknik. Som hjälp på vägen har de allra flesta nyare smartphones slow motion funktion i sina kameror. På så sätt är det betydligt enklare att analysera rörelsemönster, vinklar i leder, hållning och dylikt. Detta kan ses som en sorts grovscreening för att eventuellt uppmärksamma större löptekniska felaktigheter som skulle kunna vara förenade med eventuella löprelaterade besvär. För mer djupdykning föreslår jag att du som löpare tar hjälp av erfarna terapeuter för ytterligare analys av din löpning.  

måndag 6 oktober 2014

Naprapatbehandling mot löprelaterade besvär.

 


LÖPARNAPRAPATEN @ Specialistgruppen


I Specialistgruppens regi kan vi nu erbjuda naprapatbehandling mot löprelaterade besvär. Största skillnaden mot ett sedvanligt naprapatbesök är att besöket fokuseras mot ditt löprelaterde besvär, vilket innefattar en videoanalys av din löpteknik som efterföljs av en riktad screening av din kropps funktion. På så sätt kan rehabiliteringen av din skada optimeras och återgången till smärtfri löpning nås tidigare och i större utsträckning. Välkommen att boka.

måndag 29 september 2014

Svensk forskning om löpningLÖPARNAPRAPATEN @ Specialistgruppen

I dagens rapportsändning samt i SVT programmet Vetenskapens värld delges ett inslag om forskning gällande löpmässiga faktorer som förbättrar din löpning. På Mittuniversitet forskas på löptekniska faktorer som minskar risken för skador och förbättrar din löpmässiga prestation. Resultaten som presenteras är långtifrån fullständiga med fortfarande intressgivande.

Se angivet inslag här

måndag 2 juni 2014

Fokus på bål och rörelsemönster

 


LÖPARNAPRAPATEN @ Specialistgruppen

Dagens inlägg ger en kortfattad sammanfattning av en nypublicerad studie. Denna studie jämförde kvinnliga löpare på motionsnivå med mer erfarna kvinnliga löpare bland annat gällande rörelsemönster, höft- och bålstyrka. Studien kunde påvisa en skillnad gällande uthållighet av bålmuskulatur och rörelsemönster mellan de både grupperna. Den mer oerfarna gruppen hade sämre uthållighet vid utförande av sidoplanka samt ett större rörelseutslag av inåtrotation av höftleden (belastad sidas lårben roterar in mot andra sidas ben). Däremot sågs en jämbördig styrka vad gäller höftmuskulatur. Detta resultat pekar på att oerfarna löpare bör lägga mer fokus på båluthållighet och löpteknik. Framförallt då både studien och jag personligen ser att dessa två aspekter är länkade med varandra. Enligt tidigare studier är detta extra vanligt hos kvinnliga löpare. Som paradox bör eventuellt mindre fokus läggas på höftstyrka i relation till omnämnda beröringspunkter.

Till omnämnd studie.

måndag 19 maj 2014

Ökad stegfrekvens genererar minskad skaderisk?

 


LÖPARNAPRAPATEN @ Specialistgruppen

Dagens inlägg innefattar en rubrik gällande aspekter jag har diskuterat i tidigare inlägg. Dock så anser jag nyttan att belysa det återigen då forskningen hela tiden uppdateras. Desto mer underlag som råder för att bestyrka löpspecifika teser desto mer relevant blir angiven tes. Kopplat till dagens inlägg hänvisar jag till en nypublicerad reviewartikel som har undersökt huruvida en ökad stegfrekvens påverkar biomekaniken (belastning på kroppen) hos löpare. Just biomekaniska faktorer är en av faktorerna som diskuteras vid löporienterade skador. Sammanfattningsvis kommer denna rapport fram till att flertalet biomekaniska aspekter som är orienterade med skaderisk optimeras med ökad stegfrekvens. Detta kan således peka på att en ökad stegfrekvens minskar skaderisken ur ett teoretiskt perspektiv. Något jag i min kliniska vardag också vidhåller, framförallt i belysning av vissa särskilda knä- och skenbensåkommor.

Till angiven reviewartikel.  

fredag 16 maj 2014

Föreläsningar och Workshops

 


LÖPARNAPRAPATEN @ Specialistgruppen

I föregående inlägg gav jag ett kortare referat om den föreläsning som hölls i mars månad på Specialistgruppen. Som en del av denna föreläsning hölls även en workshop med fokus på fot och underbensproblem under maj månad. Då intresset varit stort tog platserna snabbt slut till bägge eventen. Således är planen att jag och MarathonMia kommer genomföra en likadan workshop under hösten 2014 tillägnat er som inte fick plats. Vidare är planen att även genomföra en ny föreläsning med tillhörande workshop med fokus på knärelaterade besvär. Även detta under hösten 2014. Mer info om detta kommer under augusti månad.

torsdag 13 mars 2014

Referat från gårdagens löpföreläsning

 


LÖPARNAPRAPATEN @ Specialistgruppen

I går hölls den föreläsning som jag flaggat för i tidigare inlägg. Kvällen bjöd på fullsatta läktare och en härlig atmosfär. Givande diskussioner på tema skador och rehab av fot och underben flödade friskt. En härlig kväll som troligen kommer återkomma till hösten. Jag och min föreläsarkollega MarathonMia planerar även att ha en föreläsning på temat knäts roll vid löpning, även den till hösten. Mer info kommer framöver.


                                                    Marathonmia pratar om personliga
                                                    skadeerfarenheter.